Együtt a siker felé

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató 

Weboldal: www.hangstudio.hu, audio.nortyx.hu (a továbbiakban: „honlap” vagy „honlapok”)

Üzemeltető:
Nortyx Pro Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")
székhely: 2030 Érd, Lőcsei u. 61.  
cégjegyzékszáma: 13-09-130594 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)
adószáma: 14859670-1-13.

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a foglalással) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, foglalás

A Szolgáltatás tárgya:
A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található szolgáltatás illetve kapcsolódó termék (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatás”). A szolgáltatás megrendelését elektronikus úton és telefonon keresztül lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen faxon, e-mailen, levélben leadott foglalásokat nem fogad el. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatással kapcsolatos adatok (így különösen annak ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A foglalás:
A foglalás leadása regisztrációhoz kötött. A honlapon történő foglalás esetén a megrendelt szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján - módosítani vagy akár megszüntetni. A szolgáltatások megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szolgáltató egyeztethessen a Megrendelővel)
A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál csak készpénzes fizetésre lehetőség. A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő a szolgáltatás igénybevételekor kapja kézhez. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a kiválasztott időpontban valamilyen okból nem vehető igénybe (pl. helyi áramszünet), a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

IV. Elállás, felelősség

Elállás: Megrendelő indoklás nélkül elállhat a foglalástól a foglalás napját megelőző 3 napig. Megrendelő indoklással elállhat a foglalástól. Szolgáltatónak joga van indoklás nélkül elállni a foglalástól. Elállás esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni a foglalást követő 3 napon belül.

Megrendelői lemondási feltételek:
- Amennyiben ez az első lemondott időpontod, és megbetegedtél, nincs probléma, bárkivel megesik, hogy megbetegszik.
- Ha ez az első lemondásod, és simán csak elfelejtetted, vagy rászerveztél, akkor 50% lemondási díjat számolunk fel, amit vagy utalással, vagy a következő foglaláskor tudsz fizetni.
- Ha ez már a második időpontod, amit le szeretnél mondani, akkor a következő foglalásodat csak előre utalással tudod rendezni, így sokadik lemondott időpont esetén a stúdió 50% lemondási díjat felszámol!

Felelősség: Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, - olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal; - Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

V. Jogi nyilatkozat

 A honlap tartalma - eltérő hivatkozás hiányában - a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható. A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül - azonnal jogi úton fellépjen.

VI. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő - törlésére. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-17:00 között: - info@nortyx.hu -  +36-30-587-1922.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Hatályos: 2016. november 1. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.